Sihtasutuse juurde asutatakse prof. Olevi Kulli mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUSE JUURDE LUUAKSE PROFESSOR OLEVI KULLI MÄLESTUSFOND

Reedel, 22. juunil 2007 kell 14 allkirjastatakse ülikooli botaanikaaias Professor Olevi Kulli Mälestusfondi statuut, mille kohaselt toetatakse ökoloogia eriala noorteadlaste osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ja töötamist erialaga seotud välismaiste teadusasutuste juures.

Mälestusfondi statuudi allkirjastavad Olevi Kulli sünnipäeval fondi asutajaliikmed, kelleks on Kulli kolleegid nii Eestist kui välismaalt, ja TÜ Sihtasutuse usalduskogu esimees Aare Tark. Toetust saavad taotleda Eesti ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noored teadlased. Fond peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma.

TÜ Sihtasutuse juhatuse liikme Ruth Kotsari sõnul aitab mälestusfondi loomine kaasa varalahkunud professor Kulli mälestuse jäädvustamisele ja tema alustatud uuringute jätkamisele. "Fond aitab tudengitel mõista rahvusvahelise koostöö tähtsust teaduses ning kindlustada Eesti ökoloogide järelkasv, kes oleksid sama kõrgel rahvusvahelisel tasemel teadlased nagu Olevi Kulli ise oli olnud," ütles Kotsar.

Reisistipendiumi võivad taotleda ka välisteadlased kui nende külastuse keskmeks on suhtlemine ja infovahetus Eesti ökoloogia eriala üliõpilastega. Fondi põhikapital koguneb annetustest. Stipendiumide määramiseks kuulutatakse välja avalik konkurss, millele laekunud avalduste hulgast valib stipendiumikomisjon välja stipendiaadid. Mälestusfondi statuut ja juhend annetuste tegemiseks asub TÜ Sihtasutuse koduleheküljel aadressil http://www.ut.ee/sihtasutus rubriigi "Toeta haridust" jaotuses "Olemasolevad stipendiumid".

Professor Olevi Kull (22.07.1955 - 31.01.2007) oli kaasaegse Eesti üks rahvusvaheliselt tunnustatumaid teadlasi, kelle uurimused fotosünteesiaparaadi ja lehestiku kohanemisvõimest valgustingimustele on juba muutunud teadusvaldkonna klassikaks. Professor Kull uuris puittaimede gaasivahetuse ja metsaökosüsteemise süsinikuringe probleeme. Aastatel 1990 - 1999 rajas ja juhtas Olevi Kull praeguse Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi Tartu osakonda, alates 1999. aastast juhtis ta rakendusökoloogia professorina TÜ botaanika ja ökoloogia instituudi ökofüsioloogia õppetooli ning 2004. aastast ka botaanika ja ökoloogia instituuti. Lisaks sellele juhtis ta ka alus- ja rakendusökoloogia tippkeskust ning ökoloogia ja keskkonnahariduse doktorikooli. Pikka aega oli ta Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduskompetentsi nõukogu ekspert ning Eesti Teadusfondi nõukogu liige ja ekspert, samuti Euroopa Teadusfond nõukogu liige. 1995. ja 2000. aastal pärjati professor Kull Eesti riikliku teaduspreemiaga. 2005. aasta suvel jõudis ta alustada maailmas ainulaadse välistingimustes õhuniiskuse varieerimise eksperimendiga Järvseljal selgitamaks prognoositavate kliimamuutuste mõju puude füsioloogiale ja kasvule.

Fotod üritusest: http://foto.ut.ee/fotogalerii/2007/PROf_OLEVI_KULL_FONDIA070626/index.html

Lisainfo: Ruth Kotsar, tel 737 5853, ruth.kotsar@ut.ee
Edgar Karofeld 737 6265, edgar.karofeld@ut.ee