Sihtasutuse investeeringuid juhib Sampo Varahaldus — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu , kuulanud 12.märtsiks 2004.a. ära sõltumatu investeerimisnõustaja hinnangud, kinnitas 5.02.2004 koosoleku otsuse projekti anda sihtasutuse põhikapitali haldamise Sampo Varahaldusele. Väärtpaberiportfelli valitsemise leping Sampo Varahalduse AS-ga allkirjastati 23.03.2004.

Investeeringute juhtimise järjepidevus ning professionaalsus on sihtasutusele määrava tähtsusega, sest investeeringute edukusest sõltub sihtasutuse tegevuse jätkusuutlikkus ning väljamakstavad stipendiumid.

Seetõttu otsustas TÜ Sihtasutuse usalduskogu loovutada põhikapitali investeerimise sobivaimale, konkursi korras valitud professionaalsele varahaldusfirmale.

Sihtasutuse varade investeerimispõhimõttete kohaselt on portfelli juhtimisel tähtsal kohal investeerimistegevuse professionaalsus ja läbipaistvus ning riskide pidev kontrollimine.

Usalduskogu otsus Sampo Varahalduse kasuks langes tänu varahalduri heale kogemusele institutsionaalsete investeerimisportfellide valitsemises ning rahvusvahelise oskusteabe olemasolule.