Sihtasutus kuulutab välja konkursi Corpore kommunikatsioonistipendiumile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Eesti juhtiv suhtekorraldusbüroo Corpore AS annab alates 2015 kevadsemestrist igal õppeaastal välja kaks stipendiumit kogusummas 2000 eurot (à 1000 eurot), mis määratakse üheks õppeaastaks. Lisaks ettevõte stipendiaatidele võimalust sooritada Corpores ühe kuu pikkune praktika aasta aja jooksul alates stipendiumi määramisest.

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõik täisõppeajaga ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava bakalaureuseastme ning kommunikatsioonijuhtimise magistriastme üliõpilased.

Stipendiumile kandideerivalt üliõpilaselt ootame vastavust järgmistele tingimustele:

  • Suur huvi kommunikatsioonivaldkonna praktilise poole vastu ning aktiivsus praktika- ja töökogemuste omandamisel,

  • Orienteerumine ühiskondlikes ja majandusprotsessides ning lai silmaring,

  • Aktiivne osalemine õppetöös,

  • Valmisolek kohtuda Corpore esindajatega intervjuuks.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel;

  • essee teemal: „Eesti tuntus maailmas. Kuidas edasi?“;

  • ülevaade senisest praktilisest erialasest kogemusest koos tegevuste kirjelduse ja analüüsiga omandatud kogemusest.
Taotluste esitamise tähtaeg on 20. märts 2015

Stipendiumikomisjon võib pärast tähtaega viia valitud taotlejatega läbi intervjuu.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumi taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee , tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)