Sihtasutus kuulutab välja Ernst Jaaksoni mälestusstipendiumi konkursi 2009/2010 õ.a.-ks — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutus kuulutab välja 2009/2010. õppeaasta Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumi konkursi

Tartu Ülikooli Sihtasutus kuulutab välja Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumi konkursi. Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendium määratakse üks kord aastas. Stipendiumi saaja peab olema eesti soost Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Stipendiumi suurus on 200 000 krooni.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruaril 2010. aastal.

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 24. veebruaril 2010. aastal.

Sellel aastal on teaduskondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:
 • Filosoofiateaduskond "Kultuuriuuringud"
 • Usuteaduskond "Religioon interdistsiplinaarsete uuringute objektina"
 • Õigusteaduskond "Keskkonnaõigus"
 • Arstiteaduskond "Radioloogia"
 • Sotsiaalteaduskond "Rahvastiku vananemine"
 • Matemaatika-informaatikateaduskond "Informaatika"
 • Kehakultuuriteaduskond "Liikumis- ja sporditeadused"
 • Haridusteaduskond "Kasvatusteadused"
 • Majandusteaduskond "Klientide ja organisatsioonide käitumismustrid"
 • Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Loodusteadused ja tehnoloogia"
Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2010.a. järgmised dokumendid:
 • stipendiumitaotlus (sihtasutuse vorm);
 • ülevaade erialasest tegevusest;
 • ülevaade kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile;
 • kahe õppejõu soovitus (sh. vastava teaduskonna dekaani soovitus);
 • ülevaade ühiskondlikust tegevusest;
 • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta;
 • täielik kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a. reisikulud);
 • kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused.
Lähem informatsioon Tartu Ülikooli Sihtasutusest telefonil 7 375 852 või 52 16 820 või e-kirja teel aadressil tysiht@ut.ee või ruth.kotsar@ut.ee

Taotluse blanketid on saadaval sihtasutuse koduleheküljel aadressil www.ut.ee/sihtasutus