Sihtasutus kuulutab välja Eesti Olümpiakomitee stipendiumi — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutus kuulutab välja Eesti Olümpiakomitee stipeniumi, mille eesmärgiks on anda õppetöös ja spordiliikumise edendamises väljapaistvaid tulemusi omavale Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna üliõpilasele võimalus täielikult pühenduda enda erialasele täiendamisele. Stipendiumi suurus on 30 000 krooni, see määratakse üheks õppeaastaks ning makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades.

Stipendiumi võivad taotleda kõik kehakultuuriteaduskonnas statsionaarses õppevormis õppivad üliõpilased sõltumata õppeastmest. Stipendiumi saaja otsustab EOK ja Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna esindajatest moodustatud stipendiumikomisjon. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust spordiliikumise edendamisse sportlasena, treeningurühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkondi toetava teadusgrupi liikmena jms. Taotluse esitamise tähtaeg on 26. november 2003. a

Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita ja saata sihtasutuse koduleheküljelt leitav elektrooniline taotlusvorm. Eraldi tuleb ära näidata senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, uurimistööd). Taotlejal tuleb ära näidata tegevus kahe viimase aasta jooksul sportlasena, treeningurühmade juhendajana, spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkondi toetava teadustugigrupi liikmena jms.

Täiendav informatsioon Tartu Ülikooli Sihtasutusest telefonil 050 63 076 või e-posti aadressil im@ut.ee.