Sihtasutus annab üle kevadsemestri stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
22. juunil annab sihtasutus Ülikooli Botaanikaaias üle selle õppeaasta kevadsemestri stipendiumid.

Kevadsemestril oli välja kuulutatud kolm stipendiumikonkurssi kokku seitsmele stipendiumile summas 195 000 krooni.

Erich Rannu perekonna stipendium kuulutati välja esmakordselt, sest on alles möödunud aasta lõpul asutatud. Stipendium on mõeldud majandusteaduse alaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis. Välja kuulutati kaks 50 000 krooni suurust stipendiumi, mille pälvisid Kerli Krillo, majandusteaduskonna 2. aasta magistrant ja Anne Reino, majandusteaduskonna 4.aasta doktorant. Valikul oli määravaks erialane edukus ja essee, mis pidi kajastama eetika tähtsust tänapäeva Eesti majanduses.

Mobi stipendium kuulutati samuti välja esmakordselt, sest on alles sel aastal firma Mobi Solutions poolt asutatud eesmärgiga toetada infotehnoloogia-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Mobi stipendiumi suuruseks on 15 000 krooni ja selle pälvis matemaatika-informaatikateaduskonna esmakursuslane Aleksei Panarin, kelle puhul sai otsustavaks hea õppeedukus, erinevatel olümpiaadidel osalemine gümnaasiumi ajal räägib temast kui andekast ja töökast inimesest. Stipendium määrati Alekseile kui lootustandvale noorele õppurile.

Playtechi stipendium toetab samuti infotehnoloogia-alaseid õpinguid ja on suunatud magistrantidele. Välja kuulutati neli 20 000 krooni suurust stipendiumi, millest kaks on mõeldud viimase aasta bakalaureustele, kes jätkavad uuel õppeaastal magistrantuuris ja kaks sama suurt stipendiumi 1. aasta magistrantidele. Sel aastal pälvisid Playtechi stipendiumi esimeses grupis Jaan Neljandik ja Sander Sõnajalg, teises grupis Eneli Sutt ja Lauri Rätsep. Lauri sai Playtechi stipendiumi ka eelmisel aastal, seega võib siin rääkida magistriõpingute toetamisest läbi kogu stuudiumi.

Fotod üritusest: http://foto.ut.ee/fotogalerii/2007/PROf_OLEVI_KULL_FONDIA070626/index.html