Sihtasutus annab üle Ernst Jaaksoni Mälestusfondi 2008.a. stipendiumi — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
EESTI SUURIMA, 200 000 KROONI SUURUSE ERNST JAAKSONI STIPENDIUMI PÄLVIS MART ANTON

Esmaspäeval, 31. märtsil 2008 kell 14 annab TÜ rektor Alar Karis ülikooli kunstimuuseumis pidulikult üle Eesti suurima, 200 000 krooni suuruse Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi, mille sel aastal pälvis TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna viimase aasta doktorant Mart Anton, kelle peamine uurimisvaldkond on elektroaktiivsete polümeeride juhtimine.

TÜ Sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul sai stipendiaadi valikul määravaks tema uuringute olulisus ning samuti asjaolu, et arukate materjalide modelleerimine ja juhtimine on maailmas väga kiiresti arenev valdkond. "Just selle ala konkurentsivõimelistes keskustes, nagu USA-s, Jaapanis või Lõuna-Koreas sta¸eerimine aitaks nimetatud valdkonnas kiiremini edasi liikuda ka Tartu Ülikooli vastaval laboril," ütles Kotsar.

Oma doktoritööd kirjutab Mart Anton TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna tehnoloogia instituudi arukate materjalide ja süsteemide laboris. Mart Anton sõidab stipendiumi toel sta¸eerima Michigani Ülikooli professor Xiaobo Tani laborisse. Mardi doktoritöö juhendajate professor Alvo Aabloo ja professor Maarja Kruusmaa sõnul jõutakse doktoritöö kaitsmiseni juba selle aasta juunikuus ja uurimistöö jätkamine maailmas tunnustatud laboris on Mardile ja edaspidi kogu arukate materjalide laborile ülimalt oluline.

Matemaatika-informaatikateaduskonna dekaani professor Mati Kilbi sõnul on Mart Anton matemaatikuna olnud peaasjalikult füüsikutest, keemikutest ja materjaliteadlastest komplekteeritud laboris töötades väga produktiivne. Tema osalusel on kirjutatud kuus teadusartiklit, millest kahe puhul on Mart esimene autor. Lisaks oma uurimistööle on Mart olnud ka mitmete bakalaureuse- ja magistritööde juhendaja.

Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi TÜ Sihtasutuse juurde kaheksa aastat tagasi, kui Tartu Ülikooli jõudis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni 8,6 miljoni krooni suurune pärand. See on senini suurim eraisiku poolt hariduse toetamiseks tehtud annetus Eestis, samuti on suurim ka stipendium, mida mälestusfondist välja makstakse. Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõpet või teadusuuringuid jätkavaid Eesti doktorante, teadureid ja noori õppejõude.