Selle õppeaasta viimased stipendiumikonkursid sihtasutuses — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
1. mail lõpevad sihtasutuses konkursid järgmistele stipendiumitele:
  • Edith Reimani stipendium - kõikide avalik-õiguslike ülikoolide naisüliõpilastele korp. Indla poolt välja pandud kaks 1 500 euro suurust stipendiumi
  • SA Dharma Luiga stipendium - vaimuhaiguste ja nende ennetamise ning vastava õiguskaitse valdkonnas teadustööd tegevatele doktorantidele on välja pandud üks 2 000 euro suurune stipendium
  • Olev ja Talvi Maimetsa stipendium EMTA üliõpilasele - välja on pandud üks 1280 euro suurune stipendium EMTA muusikateaduse üliõpilasele
  • Leedu stipendium - välja on pandud üks 640 euro suurune stipendium Leedust pärit üliõpilasele, kes õpib Tartu Ülikoolis
  • Prof. Olevi Kulli stipendium- välja on pandud üks 1 000 euro suurune stipendium taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala üliõpilasele
1. mail algavad uued konkursid:
  • Peeter Põllu stipendium - välja kuulutatakse üks 1 920 euro suurune stipendium õpetajakoolituse üliõpilasele
  • Playtech Estonia stipendium- välja kuulutatakse kolm 1 600 euro suurust stipendiumi TÜ matemaatika ja informaatikateraduskonna infotehnoloogia või informaatika eriala üliõpilastele
  • Olev ja Talvi Maimetsa stipendium -välja kuulutatakse kaks 1 280 euro suurust stipendiumi, üks rakubioloogia eriala magistrantidele/doktorantidele ja teine infektsioonhaiguste arst -residentidele
  • Ole Golubjatnikovi stipendium - välja kuulutatakse üks 1 280 euro suurune stipendium meditsiinitehnoloogia suunitlusega füüsika eriala üliõpilastele