Selgusid Heino Ainso nimelise rahvusvahelise ajaloofondi stipendiumi 2024 saajad — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Komisjon otsustas toetada kahte silmapaistvat tudengit - ajaloo õppekava 3. aasta doktoranti Ott Koort ja õigusteaduse õppekava 2. aasta bakalaureuse tudengit Heiti Talvikut.


Ajaloo doktorant Ott Koorele määrati toetus osalemiseks Yale'i Ülikoolis toimuva 2024 The Association for the Advancement of Baltic Studies konverentsil osalemist ühisettekandega "Are they developing useful policy for us?”: testing trust between exile Estonians and the Estonian SSR in the 1960s." Koor on Tartu Ülikooli ajaloo õppekava 3. aasta doktorant. Konverentsil osalemine toetab Koort ka tema doktoritöös ning pakub võimaluse tutvuda Balti ajaloolaste laiema kogukonnaga.

Ott Koore jaoks on stipendium on suureks tunnustuseks: „See pakub laiemat võimalust uurimistulemusi tutvustada. Mul on hea meel, et pingutusi väärtustatakse."


Veel otsustati toetada juuratudeng Heiti Talviku bakalaureuse tööd, mis uurib Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse ja Ameerika Ühendriikide põhiseaduse põhiõiguste ja -vabaduste ajaloolisi seoseid. Talvik ise ütleb, et teema käsitlemine aitab selgitada välja kas ja kuidas on Ameerika Ühendriikide põhiseadus mõjutanud Eesti 1920. aasta põhiseaduses sätestatud põhiõiguste ja -vabaduste kujunemist ja mõtestamist. Läbi selle on võimalik paremini aru saada Eesti ja Ameerika Ühendriikide sarnasustest ja erinevustest põhiseaduste kontekstis.

„Minu jaoks on see võimalus keskenduda täielikult oma uurimistöö kirjutamisele, tagamaks selle põhjalikkus,“ kommenteeris Heiti Talvik. „Lisaks aitab antud uurimistöö mul kui Eesti ja Ameerika Ühendriikide ajaloo huvilisel ja juuratudengil paremini mõista kahe riigi ajalooliseid ja õiguslikke sidemeid.“

Ott Koore ja Heiti Talviku tööd on suunatud uute vaatenurkade avamisele ajaloouurimises ning nende toetamine on oluline samm noorte teadlaste arengu toetamisel.