Selgusid eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi saajad — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Möödunud neljapäeval kinnitas terminoloogiatöö juhtkomitee eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi komisjoni otsuse selle aasta stipendiaatide kohta.

Kokku jagati välja 135 000 krooni. 2009.a. pälvisid terminoloogia stipendiumi:

  • magistrandid - Ingrid Tigane (TÜ) 6 000 krooni
Maarja Läänesaar (TÜ) 7 000 krooni
Edvin Aedma (TÜ) 7 000 krooni

  • doktorandid ja õppejõud -
Margit Maran (TLÜ) 13 000 krooni
Silvi Salupere (TÜ) 17 000 krooni
Erkki Luuk (TÜ) 17 000 krooni
Sille Kapper (TLÜ) 17 000 krooni
Tiiu Hallap (TÜ) 17 000 krooni
Arne Merilai (TÜ) 17 000 krooni
Tõnu Tamme (TÜ) 17 000 krooni

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumile said kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased ja õppejõud ning teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.