Selgusid Eesti Kindlustusseltside Liidu 2019. aasta sügissemestri stipendiumi saajad — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium on loodud eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis.

Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada TÜ sihtasutuse kodulehel elektrooniline taotlus. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialast motivatsiooni ja akadeemilist edukust.

Sel korral laekus konkursile 8 taotlust, mida hindas stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Eesti Kindlusseltside Liidu esindajad Meelis Arumägi ja Jaanus Sibul ning TÜ matemaatika ja statistika instituudi esindaja Meelis Käärik.

Järgmine konkurss kuulutatakse välja 2020. aasta kevadsemestril ning siis antakse välja kuni kuus stipendiumit.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot semestris ning konkurss toimub kaks korda aastas - nii sügis- kui ka kevadsemestril.

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium on loodud 2017. aastal. Stipendiumit rahastab Eesti Kindlustusseltside Liit.

Täpsem informatsioon:
Meelis Käärik, TÜ kindlustus- ja finantsmatemaatika magistriõppekava programmijuht, tel 50 68 923, meelis.kaarik@ut.ee
Triin Vakker, TÜ sihtasutuse juhataja,tel 737 5852 või 55 540 773, triin.vakker@ut.ee