Selgus Ernst Jaaksoni stipendiumi 2006/2007.a. laureaat — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu kinnitas oma eilsel koosolekul käesoleva aasta Ernst Jaaksoni stipendiumi laureaadi, kelleks on Tartu Ülikooli arstiteaduskonna hambaarstiteaduse noor õppejõud Ülle Voog.

Ülle Voog kaitses 2000.aastal Karolinska Instituudis magistrikraadi kliinilises suuõõne füsioloogias ja 2003.aastal omistati talle samas meditsiinidoktori kraad. Praegu töötab dr. Ülle Voog TÜ Stomatoloogia kliinikus erakorralise dotsendi ja vanemassistendina.

Ernst Jaaksoni stipendiumi suuruseks on 200 000 krooni ja stipendiaat kasutab seda oma teadustöö jätkamiseks Rootsis Karolinska Instituudi Suuõõnefüsioloogia laboris.