Selgunud on „Talendid Tartusse“ programmi stipendiaadid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Tartu Ülikooli Sihtasutuse poolt välja pandud stipendiumifondi kaasati esmakordselt eratoetajad, tänu kellele anti välja kolm 10 000 euro suurust stipendiumi. Stipendiumifondi toetasid tänavu Tartu linn, Tartu Mill AS, OÜ Playtech Estonia, AS Olerex ja OÜ Tarmetec, kes allkirjastasid 15. septembril Tartu Ülikooli Sihtasutusega vastava koostöölepingu.

Konkursile laekunud taotlusi hinnati põhikirjas esile toodud kriteeriumite alusel. Valiku tegemisel võttis komisjon arvesse taotlejate erialalist edukust olümpiaadidel. Stipendiumi planeerivad valituks osutunud üliõpilased kasutada enda õpingute toetamiseks, uute võimaluste loomiseks ja õppematerjalide soetamiseks.

Tartu Ülikooli teaduskooli poolt koordineeritud „Talendid Tartusse“ programmi valitakse igal aastal väga hea õpiedukusega noored, kes on aktiivselt osalenud ühiskondlikus elus ja ainevõistlustel või olümpiaadidel. 

Programmi eesmärgiks on kutsuda andekaid gümnasiste Tartu Ülikooli ja pakkuda neile parimaid võimalikke õppimis- ja tegutsemisvõimalusi Eestis. Koostöövõimalused teadlaste ja ettevõtetega on seni andnud noortele palju rohkem väljavaateid ja tööpakkumisi juba ülikooliõpingute alguses, milles seisneb ka „Talendid Tartusse“ programmi vajalikkus. 2019. aastal alguse saanud programm jätkub järgmisel aastal, kuhu on oodatud kõik teaduskooli vilistlased, kes plaanivad alustada õpinguid Tartu Ülikoolis.

Lisateave:  Katriin Fisch-Uibopuu, Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhataja, tel 514 6113
katriin.fisch-uibopuu@ut.ee