Selgunud on esimesed kevadsemestri stipendiumikonkursside võitjad — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
KPMG stipendiumi (1280 eurot) pälvis majandusteaduskonna 2.aasta üliõpilane Rudolf- Harri Oberg

Udo Mällo stipendiumi pälvisid:
 • Raivo Prank - TÜ usuteaduskonna 2.a. magistrant - 1300 eurot
 • Meelis Saueauk - TÜ filosoofiateaduskonna 4.a. doktorant 1300 eurot
 • Marika Kütt - TÜ õigusteaduskonna 2.a. magistrant - 880 eurot
Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi pälvisid:
 • Olga Gerassimenko - TÜ arvutilingvistika teadur, 4.a. doktorant - vestlusanalüüsi alase terminoloogia arendamiseks - 900 eurot
 • Ülo Matjus - TÜ filosoofia ajaloo professor - filosoofiaalase terminoloogia 2-osalise uurimistöö teostamiseks - 1040 eurot
 • Eva Piirimäe - TÜ riigiteaduste vanemteadur - poliitikafilosoofia alase terminitöö jätkamiseks - 800 eurot
 • Janika Päll - TÜ klassikalise filoloogia lektor - retoorikaterminoloogia arendamiseks - 850 eurot
 • sotsioloogia valdkonna töögrupp koosseisus prof. Ene-Magit Tiit ja dots. Liina-Mai Tooding - statistikaalase terminoloogia arendamiseks - 1100 eurot
 • Anneli Saro - TÜ teatriteaduse dotsent - etendusuuringute ja etendamisega seotud terminite tõlkimise, defineerimise ja koordineerimisega seotud töö teostamiseks - 700 eurot
 • Kersti Lilleväli - TÜ arengubioloogia teadur - arengubioloogia alase terminitöö jätkamiseks - 850 eurot
 • Katrin Karu - TÜ filosoofiateaduskonna lektor - kontakttõlkega seotud terminoloogia arendamiseks - 900 eurot
 • Heilo Altin - TÜ LOTE 2.a. doktorant - robootikaalase terminitöö jätkamiseks - 850 eurot
 • Katre Pärn - TÜ semiootika assistent, 4.a. doktorant - filmialase terminoloogia arendamiseks - 650 eurot