Selgunud on 2021. aasta Anni Jürine mälestusstipendiumi saajad — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Stipendiaadid on Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi bakalaureuseõppe 3. aasta üliõpilased. Mõlemad stipendiaadid plaanivad toetust kasutada bakalaureusetöö kirjutamiseks. Nele Karolin Teiva uurib riigieksami kirjutamisülesannet kirjutamisprotsessis. Marri-Mariska Tammepõld käsitleb oma töös samuti õpilaste tekste, täpsemalt väite ja näite sidumist neis.

Komisjoni esimehe Djuddah Arthur Joost Leijeni ja fondi asutajaliikmete esindaja Ilona Trageli sõnul on mõlemad teemad tugevalt põimitud Anni uurimisvaldkonnaga. Nele Karolin Teiva töö on seotud Anni südameasjaga: viia kirjutamisprotsessi mõtteviis Eestis võimalikult paljude õpilasteni ning Marri-Mariska Tammepõllu töö seondub Anni uurimisteemadega akadeemilises tekstis.

Stipendiumid antakse üle pidulikul vastuvõtul Tartu Ülikooli peahoones Anni Jürine sünniaastapäeval 15. veebruaril.

Lisateave:
Katriin Fisch-Uibopuu
Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhataja
514 6113
katriin.fisch-uibopuu@ut.ee