Selgunud on 2017. aasta sügissemestri stipendiaadid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Sellel aastal laekus stipendiumikonkurssidele 349 taotlust ning suurima taotlejate arvuga olid tavapäraselt Silvere-Panti stipendium,  Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium ning Tartu Raefondi stipendiumid. Raefondi preemia pälvis sel aastal majandusteaduskonna majandusarvestuse professor Toomas Haldma. 

Esmakordselt anti tänavu välja Eesti Kindlustusseltside liidu ja AS Cleveroni stipendiumid. 

Kuni 1. veebruarini kestab konkurss Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumile ning alates 1. jaanuarist saab kandideerida professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendiumile.
 
Kevadsemestri stipendiumikonkursid avatakse 1. märtsil 2018. 

Sügissemestri stipendiaadid:

  • Valdkonnaülesed stipendiumid
Tartu Raefondi stipendium (9 stipendiumi á  700 eurot)
Stipendiumi eesmärk on  toetada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd.

Stipendiaadid on:
Ann Siiman, eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 4. aasta doktorant 
Immanuel Volkonski, religiooniuuringute õppekava 2. aasta magistrant
Kristjan Kalam, materjaliteaduse õppekava 2. aasta doktorant
Holger Virro, geograafia õppekava 2. aasta magistrant
Kaspar Plaat, arstiteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane
Johannes Pärtel Truusalu, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane
Eva Sikemäe, põhikooli mitme aine õpetaja 2. aasta magistrant
Maarja Sõrmus, põhikooli mitme aine õpetaja 2. aasta magistrant
Anastasiia Babash, filosoofia õppekava 2. aasta magistrant

Tartu Raefondi preemia (2700 eurot)
Preemia on mõeldud TÜ õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tema või nende tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuse eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Preemia laureaat:
Toomas Haldma, majandusarvestuse professor
Suure panuse eest Tartu ettevõtete ja asutuste kaasamisel õppe- ja teadustöösse. 

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti stipendium (11 stipendiumi á 1500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti soost üliõpilasi ja edasiõppijaid, kes vajavad majanduslikku abi õpingute lõpetamiseks või edasiõppimiseks kõrgema akadeemilise kraadi saavutamiseks.

Stipendiaadid:
Sandra Audova, kultuurikorralduse õppekava 3. aasta üliõpilane
Grete Evert, kasvatusteaduste õppekava 2. aasta magistrant
Kätlin Kaare, keemia õppekava 2. aasta magistrant
Carmen Kaljulaid, huvijuht-loovtegevuseõpetaja õppekava 2. aasta üliõpilane
Liis Konsap, tantsukunsti õppekava 2. aasta üliõpilane
Diandra Must, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis õppekava 1. aasta üliõpilane
Saskia Sadrak, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja õppekava 2. aasta magistrant
Kata Maria Saluri, etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekava 2. aasta magistrant
Marta Vadi, füsioteraapia õppekava 2. aasta üliõpilane
Roman Kasak, ajaloo õppekava 2. aasta üliõpilane
Anna-Maria Kaseoja, kultuurikorralduse õppekava 1. aasta magistrant

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (stipendiumifondi suurus 13 500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ sotsiaalteaduste ja meditsiiniteaduste valdkonna magistrante, doktorante, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiaadid: 
Helen Zirnask, arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1500 eurot)
Annika Liiv, arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane (850 eurot)
Kalev Nõupuu, oftalmoloogia õppekava 3. aasta arst-resident (1500 eurot)
Erik Salum, kardioloogia õppekava 5. aasta arst-resident (1000 eurot)
Sandra Victoria Nei, peremeditsiini õppekava 1. aasta arst-resident (1800 eurot)
Paul-Sander Vahi, ortopeedia õppekava 4. aasta arst-resident (1000 eurot)
Mall Eltermaa, arstiteaduse õppekava 2. aasta doktorant (1500 eurot)
Liis Lemsalu, arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (1500 eurot)
Merili Koppel, õigusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)
Marina Suhorutšenko, arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (1500 eurot)

Carl Schmidti teaduspreemia (2 preemiat á 750 eurot)
Preemia eesmärgiks on edendada keemia ja meditsiini ajaloo alaseid uuringuid Tartu Ülikoolis.

Preemia laureaadid:
Kaarina Rein, Tartu Ülikooli raamatukogu teaduskeskuse teadur 
Arvo Tering,  Tartu Ülikooli raamatukogu vanemteadur

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium (1350 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel õppivate üliõpilaste toetamine. 


Stipendiaat:
Jaanika Orav, huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava 4. aasta üliõpilane

Peeter Põllu stipendium (1920 eurot)
Stipendiumi
eesmärgiks on aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ning toetada õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös.

Stipendiaat:
Riin Tammiste, põhikooli mitme aine õpetaja õppekava 2. aasta magistrant

Jüri Uluotsa stipendium (3000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada teadustööd riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.

Stipendiaat:
Karin Visnapuu, õigusteaduse õppekava 1. aasta doktorant

TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendium 
Stipendiumi eesmärk on toetada edukalt loodus- ja täppisteaduste valdkonna rahvusvahelistel ja riiklikel olümpiaadidel ning teadustööde konkurssidel osalenud TÜ teaduskooli vilistlaste osalemist Center For Applied Rationality seminaridel.

Stipendiaadid:
Jaan Kristjan Kaasik, matemaatika õppekava 1. aasta õliõpilane
Andreas Vija, informaatika õppekava 1. aasta üliõpilane
Anni Britta Pajoma, geenitehnoloogia õppekava 1. aasta üliõpilane
Siim Sammul, Edinburgh’i ülikooli arvutiteaduse eriala üliõpilane
Tatjana Punger, geenitehnoloogia õppekava vilistlane
Kirke Maria Leppik, Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturient
Priit Rinken, küberkaitse õppekava 2. aasta magistrant

  • Humanitaar- ja kunstiteaduste valdkonna stipendiumid
Anu Raua stipendium (2 stipendium á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on tunnustada aktiivseid üliõpilasi, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

Stipendiaadid:
Kati Kuusemets, rahvusliku tekstiili õppekava 4. aasta üliõpilane
Mareli Rannap, pärandtehnoloogia õppekava 2. aasta üliõpilane

Valter Niiluse stipendium (
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivaid tudengeid ja kraadiõppureid nende õppe- ja teadustöös.

Stipendiaat: 
Katrin Leppik, eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta doktorant

  • Sotsiaalteaduste valdkonna stipendiumid
Arno Mägi stipendium (2000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse õppekava üliõpilaste õppe- ja teadustööd. 

Stipendiaat: 
Kärt Pormeister, õigusteaduse õppekava 2. aasta doktorant 

Karl ja Erika Inno stipendium (1300 eurot)
Stipendiumi eesmärk on jäädvustada Tartu Ülikooli endise majandusõppejõu mälestust toetades majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis ja soodustades ühistegevuse arengut.

Stipendiaat:
Mariel Aim, ettevõtluse ja tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant

Flory ja Erik Kalve stipendium (1500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on teadusliku uurimistöö edendamine ning noorte teadlaste ja üliõpilaste toetamine Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas nende edasiõppimisel, sh. enesetäiendamisel Põhjamaades.

Stipendiaat: 
Ott Salmar, ettevõtluse ja tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant

Voldemar Jaanbergi stipendium (5 stipendium á 2000 eurot)
Eesmärk on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Eesti majandusteadusele.


Stipendiaadid: 
Uku Varbalne, majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant
Sven-Kristjan Borman, majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant
Anni Pähna, ettevõtluse ja tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant
Anoosha Khadija Zahid, matemaatilise majandusteaduse õppekava 1. aasta magistrant
Irina Martyanova, matemaatilise majandusteaduse õppekava 1. aasta magistrant

Reet Montoneni mälestusstipendium (650 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada edukaid psühholoogia eriala magistrante ja doktorante, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale, nende õppe- ja teadustöös.

Stipendiaat:
Kärol Soidla, psühholoogia õppekava 1. aasta doktorant

Corpore kommunikatsioonistipendium (2 stipendium á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste õpinguid.

Stipendiaadid:
Piia Õunpuu, kommunikatsioonijuhtimise õppekava 1. aasta magistrant
Annika Maksimova, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava 3. aasta üliõpilane

  • Meditsiiniteaduste valdkonna stipendiumid
Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium (500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduse õppekava ülipilaste mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustööd.

Stipendiaat:
Hanna Kadri Metsvaht, arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium (1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduse õppekava edukate üliõpilaste õpinguid ning tunnustada nende akadeemilist edukust.

Stipendiaat: 
Joonas Tuutma, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane

Professor Lembit Allikmetsa stipendium (2 stipendium á 1000 eurot)

Stipendium on mõeldud arstiteaduse õppekava üliõpilastele, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös. 

Stipendiaadid:
Oliver Härmson, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane
Katrina Graumann, arstiteaduse õppekava 6. aasta üliõpilane

Liisa Kolumbuse mälestusstipendium (3 stipendiumi á 2500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti päritolu teadlaste ja üliõpilaste arstiteaduslikke õppe- ja teadustööd. 

Stipendiaadid:
Marianne Saard, arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant
Liis Kadastik-Eerme, arstiteaduse õppekava 2. aasta doktorant
Kadri Rekker, arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant 

Hilda ja Harry Mägi stipendium (2000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti päritolu arstiteadlaste (41. aasta vanuseni) ning arstiteaduse õppekavade kraadiõppurite õppe- ja teadustööd. 

Stipendiaat:
Sten Saar, arstiteaduse õppekava 2. aasta doktorant

Professor Ülo Leppiku stipendium (3000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada närvihaiguste (eriti epilepsiaalast) alast uurimistööd Tartu Ülikoolis.


Stipendiaat:
Mari Muldmaa, arstiteaduse õppekava 1. aasta doktorant

Professor Atko-Meeme Viru stipendium (2 stipendiumi á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada liikumis- ja sporditeaduste alases uurimistöös väljapaistvaid tulemusi omava doktorandi, noore teadlase või õppejõu teaduslikku tegevust.


Stipendiaat:
Henri Tilga, liikumis- ja sporditeaduste õppekava 3. aasta doktorant
Lauri Savolainen, liikumis- ja sporditeaduste õppekava 2. aasta doktorant

Fred Kudu stipendium (960 eurot)
Stipendiumi eesmärk on anda õppetöös ja kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi omavatele Tartu Ülikooli üliõpilastele võimalus täielikumaks pühendumiseks enda erialasele täiendamisele.

Stipendiaat: 
Karel Tilga
, informaatika õppekava 1. aasta üliõpilane

  • Loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendiumid
Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium (4 stipendiumi á 2000 eurot)
Stipendiumi eesmärk  on toetada finants- ja kindlustusmatemaatika  eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis. 

Stipendiaadid:
Kerli Mägi, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Perttu Narvik, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Pirge Kaasik, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Laura Kruusmann, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant

AS Cleveroni stipendium (2 stipendium á 2000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada arvutitehnika bakalaureuseõppekava, robootika ja arvutiteaduse ingliskeelse magistriõppekava, füüsika bakalaureuse- ja magistriõppekavade ning informaatika bakalaureuse- ja magistriõppekavade üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastavate erialade spetsialistide järelkasv Cleveronis.

Stipendiaadid:
Martin Liivak, informaatika õppekava 1. aasta magistrant
Tõnis Tiimus, arvutitehnika õppekava 2. aasta magistrant

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium (1500 eurot)
Stipendiumi eesmärgiks on populariseerida meditsiinitehnoloogia (meditsiinifüüsika ja biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika) eriala õppimist Tartu Ülikoolis.


Stipendiaat:
Ainar Levandi, biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika õppekava 2. aasta magistrant

Gerda Spohri stipendium (1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada keskkonnakaitsega seonduvat füüsikat õppivate Tartu Ülikooli kraadiõppurite õppe- ja teadustööd.

Stipendiaat:
Kristi Uudeberg, füüsika õppekava 4. aasta doktorant

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava magistriõppe sitpendium (7 stipendiumi á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava üliõpilaste õpinguid. 


Stipendiaadid:
Getriin Aaviste, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant
Hannula-Katrin Pandis, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant
Rita Postov, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant
Hanna-Liisa Repponen, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant
Liis Röömel, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant
Terttu Tammaru, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant
Marjo Toomik, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant

Palju õnne kõikidele stipendiaatidele!

Täpsem informatsioon: Triin Vakker, triin.vakker@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773