Selgunud on 2016. aasta terminoloogiaprogrammi stipendiaadid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
2016. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Stipendiumi eesmärk on soodustada eestikeelset terminiloomet ja eri valdkondade eesti teaduskeele arendamist ning kasutamist.

Stipendiaadid 2016. aasta kevadsemestril:
Diana Eerma, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Kaia Kask, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Kristi Praakle, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (500 eurot) link väitekirjale
Kadri Aavik, TLÜ ühiskonnateaduste instituut (500 eurot) link väitekirjale
Liisa Lang, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Renate Rutiku, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Mario Öeren, TTÜ keemiainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Berit Tein, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Risto Ilves, EMÜ tehnikainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Priit Põllumäe, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Sirje Kupp-Sazonov, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkond (500 eurot) link väitekirjale

2016. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiumi eesmärk on soodustada eestikeelse terminiloome arendamist ning tunnustada ja väärtustada vastavas valdkonnas tegutsevate õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste terminoloogiaalast tööd, toetada teadustöö tegemist välismaal, erialastest konverentsidest osavõttu ja erialase kirjanduse soetamist.

Stipendiaadid 2016. aasta kevadsemestril:
Anni Jürine, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži spetsialist-assistent (700 eurot)
Kai Rünk, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadur (440 eurot)
Anneli Randla, EKA kunstikultuuri teaduskonna dotsent (500 eurot)
Tauri Roosipuu, TTÜ Eesti Mereakadeemia 3. aasta üliõpilane (800 eurot)
Madli Pesti, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 4. aasta doktorant (450 eurot)
Andrus Org, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppejõud (450 eurot)
Ingo Valgma, TTÜ mäeinstituudi professor (420 eurot)

Stipendiumite väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ rakendaja, Eesti Rakenduslingvistika Seltsi kaudu (www.terminoloogia.ee)

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5657 1221 (Katrin Pärn)

Terminoloogiaprogrammi stipendiumite järgmine taotlusvoor toimub 2017. aasta kevadsemestril.