Selgunud on 2015. aasta terminoloogiaprogrammi stipendiaadid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
2015. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Stipendiumi eesmärk on soodustada eestikeelset terminiloomet ja eri valdkondade eesti teaduskeele arendamist ning kasutamist.

Stipendiaadid 2015. aasta kevadsemestril:
Andro Kitus, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond (700 eurot) link väitekirjale
Riina Kaasik, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Ants-Hannes Viira, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Indrek Must, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Georgi Hudjašov, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (700 eurot) link väitekirjale
Jaanus Suurväli, TTÜ matemaatika- ja loodusteaduskond (800 eurot) link väitekirjale
Elizaveta Fomina, TÜ filosoofiateaduskond (600 eurot) link väitekirjale
Katrin Kello, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Marge Uppin, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Maarika Liik, TÜ arstiteaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Indrek Melts, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (800 eurot) link väitekirjale
Ede Oja, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Liis Sabre, TÜ arstiteaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Jaanika Anderson, TÜ filosoofiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Indrek Suitso, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut link väitekirjale

2015. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiumi eesmärk on soodustada eestikeelse terminiloome arendamist ning tunnustada ja väärtustada vastavas valdkonnas tegutsevate õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste terminoloogiaalast tööd, toetada teadustöö tegemist välismaal, erialastest konverentsidest osavõttu ja erialase kirjanduse soetamist.

Stipendiaadid 2015. aasta kevadsemestril:
Reet Hendrikson, TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 3. aasta doktorant (2100 eurot)
Eleri Aedmaa, TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta doktorant (800 eurot)
Riina Kasterpalu, TÜ suulise eesti keele korpuse spetsialist (1200 eurot)
Jaanika Erne, TÜ õigusteaduskonna 4. aasta doktorant (1640 eurot)
Villem Voormansik, TÜ geograafia eriala 1. aasta magistrant (2400 eurot)
Tambet Matiisen, TÜ informaatika eriala 1. aasta doktorant (800 eurot)

Stipendiumite väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ rakendaja, Eesti Rakenduslingvistika Seltsi kaudu (www.terminoloogia.ee)

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Terminoloogiaprogrammi stipendiumite järgmine taotlusvoor toimub 2016. aasta kevadsemestril.