Rahvusülikooli 100. sünnipäeva annetuskampaania ideede kogumine — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Ülikooli areng on meie endi teha – üliõpilaste, vilistlaste ja ülikoolipere kätes. Et arenguideid rahaliselt toetada, on Tartu ülikool loomas annetuste kogumise traditsiooni, millesse saab panustada igaüks.

Otsime rahvusülikooli 100. sünnipäevaks üht suurt ideed, mis kõnetaks kõiki akadeemilisi üksusi ja väärtustaks rahvusülikooli pärandit ning tulevikku.
Rahvusülikool 100 kampaaniaidee põhifookuses peaks olema:
  • eesti keele ja kultuuri arendamine või järjekestvusesse panustamine;
  • rahvusteaduste arendamine ja konkurentsieelise kasvatamine;
  • ülikooli välistöötajate ja -üliõpilaste eesti keele ja kultuuriloo õppimise toetamine;
  • eestikeelse oskussõnavara kasutamise ja arendamise edendamine;
  • Eesti arengule kaasa aitamine või talentide Eestisse tagasi kutsumine või
  • ülikooli mäluasutuste arengu toetamine.
Et annetuskampaania jätkuks ka pärast rahvusülikooli sajandat sünnipäeva, kogume samaaegselt ideid veel neljas alamteemas: üliõpilased, hooned ja rajatised, õppetöö ja õppekvaliteet, teadustöö ja uurimissuunad. 

Uuri lähemalt Tartu Ülikooli kodulehelt:
http://www.ut.ee/et/ulikoolist/annetuskampaania-ideede-kogumine