Professor Peeter Tulviste selleaastane mälestusfondi preemia laureaat on Mari-Liis Madisson — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Hindamiskomisjoni esimees Jaan Tulviste ütles, et Mari-Liis Madisson on oma teadusloomega toetanud märkimisväärselt inimese kultuurilise olemuse mõistmist, käsitledes teemasid ja otsides vastuseid uurimisküsimustele, mis on praegu ühiskonna jaoks tähtsamad kui ehk kunagi varem.

Madissoni doktoritöö juhendaja, semiootika kaasprofessori Andreas Ventseli sõnul on tänavune laureaat oma saavutuste ja mitmekülgsuse poolest inspiratsiooniallikaks teistele noortele teadlastele. „Madissoni publikatsioonid on edendanud märkimisväärselt kultuurisemiootika rakendamist selleks, et uurida tänapäevast online-kultuuri ning iseäranis selle valupunkte – kõlakambristumist, radikaliseerumist, vandenõuteooriate ja vaenukõne levikut ning strateegilisi inforünnakuid,“ leidis Ventsel.

Mari-Liis Madissoni arvates peavad semiootikud professor Peeter Tulvistet natuke nagu omaks inimeseks, sest tema teadustöödes oli keskel kohal kultuur ja ta toetas semiootika osakonna rajamist Tartu Ülikooli. „Temanimeline tunnustus teeb mulle suurt au ja annab indu tulevaste akadeemiliste sihtide seadmiseks,“ märkis Madisson.  

Mari-Liis Madisson kaitses 2016. aastal doktorikraadi semiootika ja kultuuriteooria erialal. Ta on läbinud Belfasti Ülikoolis järeldoktorantuuri ja töötab Tartu Ülikooli semiootika teadurina alates 2017. aastast. Oma akadeemilist tegevust on ta rikastanud külalisõppejõuna Ivane Džavahhišvili nimelises Thbilisi Riiklikus Ülikoolis, Torino Ülikoolis ja Belfasti Ülikoolis.

Professor Peeter Tulviste mälestusfond loodi 2017. aasta sügisel Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde ning stipendiumi antakse välja Tartu Rotary klubi toetusel. 

Stipendiumifondi eesmärk on toetada ja tunnustada üliõpilasi ja noorteadlasi, kes on ühiskondlikult aktiivsed ning edendavad oma silmapaistva õppe- ja teadustööga Eesti ühiskonda. Stipendium on mõeldud magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppivale või töötavale isikule, kes on oma teadustööga aidanud mõista inimese kultuurilist olemust.