Professor Peeter Tulviste selleaastane mälestusfondi preemia laureaat on Dmitri Rozgonjuk — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Hindamiskomisjoni esimees Jaan Tulviste ütles, et Dmitri Rozgonjuk on  läbi oma teadustöö andnud olulise panuse tänapäeva inimese kultuurilise olemuse mõistmisse, käsitledes nutiseadmete kasutamise temaatikat, täpsemalt nutisõltuvuse väljendumist, kinnistumist ning tagajärgi inimkäitumisele. Laureaadi teadustöös peegeldub metoodikate ning distsipliinide oskuslik kombineerimine uurimisteema käsitlemisel, samuti aktiivne osalemine rahvusvahelises koostöös, millest annab tunnistust kõrgetasemeliste teadustööde rohke avaldamine, ning juba avaldatud artiklite suur viidatavus.

Dmitri Rozgonjuki sõnul on Peeter Tulviste nimelise preemia näol tegemist olulise ning Tartu Ülikoolist psühholoogiahariduse saanuna isiklikul tasandil liigutava tunnustusega. Ta märgib, et paljuski on õnnestumistele kaasa aidanud võimalus töötada suurepäraste inimestega eri valdkondadest ja kultuuridest. „Erinevate valdkonnateadmistega teadlastega koos toimetades täieneb, mitmekesistub mõtlemise ’tööriistakast’, mis aitab oluliselt kaasa loomingulisusele ja probleemilahendusele teadustöös. Selles mõttes olen kolleegidele väga tänulik.“

Dmitri Rozgonjuk kaitses 2019. aastal doktorikraadi psühholoogia erialal, mille järel töötas kuni 2022. aasta augustini Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskuses matemaatikahariduse peaspetsialistina. 2020. aastal siirdus Saksamaale Ulmi Ülikooli järeldoktorantuuri, kus keskendus psühhoinformaatikale ehk digitaalsete „jalajälgede“ ning psühholoogia ja käitumise vaheliste seoste uurimisele.

2021. aastal astus Tartu Ülikooli andmeteaduse magistriõppesse, et mitmekesistada ja tugevdada metodoloogilisi oskusi, mis on vajalikud tänapäeval genereeritavate andmehulkadega töötamiseks. Viimase kolme aasta jooksul on Rozgonjuk avaldanud enam kui 50 eelretsenseritud teadustööd, mida on viidatud enam kui 2000 korral. Teaduse populariseerimisele on ta kaasa aidanud värsketelt valminud teadustöödest populaarteaduslike artiklite kirjutamisel kohalikele väljaannetele ning ka mitmetele sihtgruppidele ettekannete ja koolituste tegemisel.

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi lõid 2017. aasta sügisel Tartu Ülikool, Tartu Linnavalitsus, Tartu Rotary Klubi, Eesti Psühholoogide Liit ja Tartu Ülikooli sihtasutus. Stipendiumit antakse välja viiendat korda, sel aastal Tartu linna toel. Selle eesmärk on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli doktorante ja noorteadlasi, kes on ühiskondlikult aktiivsed ning aitavad silmapaistva õppe- ja teadustööga edendada Eesti ühiskonda ning mõista inimeste kultuurilist olemust.