Professor Lembit Allikmetsa 80. juubeli puhul loodi temanimeline stipendiumifond — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutus kuulutas esimest korda välja konkursi professor Lembit Allikmetsa stipendiumile. Stipendiumi fondi asutasid professori juubeli puhul tema perekonnaliikmed.

Lembit Allikmetsa perekonna esindaja, Sille Allikmetsa  sõnul otsustasid perekonnaliikmed stipendiumi asutada sel suvel Allikmetsa 80. sünnipäeva kingituseks. „Arvestades, et kogu oma aktiivse elu ja ka nüüdki veel on Lembit Allikmets olnud seotud ülikooli ning arstiteadusega, pidasime igati vääriliseks, et temanimelise stipendiumifondi kaudu oleks võimalik rahaliselt toetada tublisid ja edukaid üliõpilasi,” sõnas ta.

Stipendium on mõeldud TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse üliõpilastele, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös. Stipendiumile saavad kandideerida alates kolmandast õppeaastast meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased ning farmakoloogia eriala arstiharidusega doktorandid. Stipendiumi suurus põhiõppe üliõpilastele on 1000 eurot ja doktoriõppe üliõpilastele 3000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada TÜ sihtasutuse kodulehel elektrooniline stipendiumitaotlus 1. novembriks. Rohkem infot stipendiumi kohta leiab TÜ Sihtasutuse kodulehelt.

Tartu Ülikooli emeriitprofessor Lembit Allikmets sündis 18. juunil 1936. aastal. Allikmets lõpetas  arstiteaduskonna 1960. aastal cum laude. 1970. aastal kaitses ta meditsiinidoktori väitekirja „Psühhotroopsete ainete toime eesaju limbilistesse ja nendega seotud struktuuridesse“. 1971. aastal valiti ta farmakoloogia professoriks. Lisaks viljakale teadustööle on professor Allikmetsal suured teened eriala ja arstiteaduskonna arendamisel.  Aastatel 1973-1975 oli ta arstiteaduskonna õppeprodekaan, 1975-1984 ja 1989-1994 aga arstiteaduskonna dekaan.

Lisainfo:
Katrin Pärn
TÜ Sihtasutus
737 5852, 56 571 221
tysiht@ut.ee