Prof. Olevi Kulli stipendiumi saaja selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutus jagas välja järjekordse professor Olevi Kulli Mälestusfondi stipendiumi, mille sai Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi 2. aasta doktorant Eele Õunapuu, kelle peamine uurimisvaldkond on taimede veevahetus

Eele sõidab stipendiumi toel rahvusvahelisele teadus-konverentsile "6th SPPS PhD Student Conference" Soome Hanasaarisse, kus ta esineb stendettekandega oma uurimistöö teemal "Light quality does induce considerable differences in leaf hydraulic conductance"

Olevi Kulli nimeline mälestusfond loodi TÜ Sihtasutuse juurde Tartu Ülikooli professori Olevi Kulli (1955-2007) mälestuse jäädvustamiseks tema sõprade ja kolleegide initsiatiivil 2007. aasta juunis. Fondi eesmärk on toetada reisistipendiumitega Eesti ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrantide, doktorantide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ja töötamist erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures.

Stipendiumi eesmärk on soodustada Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aidata luua teaduskontakte maailmas ja motiveerida üliõpilasi enda tulevikku teadusega siduma. Stipendium tahab kaasa aidata Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis.