Prof. Marika Mikelsaar asutab omanimelise Üliõpilasteaduse Tunnustamise Fondi — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Stipendiumifondi eesmärk on innustada arstiteaduskonna üliõpilasi juba õppetöö ajal teadustööd tegema. Fondi statuut allkirjastatakse täna kell 18 ülikooli kohvikus.

Stipendiumifondi loomisega tunnustab Mikelsaar arstiteaduskonna üliõpilasi, magistrante ja doktorante, kes on uurimistööga andnud oma panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse. "Noored arstid võiksid juba õpingute ajal rohkem teadust teha," ütles emeriitprofessor Mikelsaar. "Kui oled nooruses teadusega tegelenud, on hiljem palju huvitavam ja tõhusam ka arstitööd teha, oma töötulemusi analüüsida ja kogemusi süstematiseerida."

Prof Mikelsaar pälvis tänavu riigi elutööpreemia, millest 100 000 krooni ongi loodava stipendiumifondi algkapital. Uue fondi asutaja soovil suunatakse pool summast otse stipendiumide maksmiseks ja teine pool investeeritakse tuleviku tarvis.

Marika Mikelsaar lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1963. aastal ja on samast aastast töötanud ülikoolis akadeemilistel ametikohtadel. 1969. aastal kaitses ta meditsiinikandidaadi ja 1993. aastal meditsiinidoktori kraadi. Kümme aastat juhatas ta arstiteaduskonna mikrobioloogia instituuti. Tema juhendamisel on kaitstud üle kümne doktoritöö. Marika Mikelsaar on pälvinud Eesti Vabariigi teaduspreemia 1994. ja 2002. aastal, 2004. aastal pärjati ta aasta naise tiitliga. Peale selle nimetati ta 2007. aasta Euroopa Liidu naisleiutajaks ja novaatoriks.