Playtech Estonia stipendiumi esimesed laureaadid selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
14. juunil kinnitas TÜ Sihtasutuse usalduskogu esimesed Playtech Estonia stipendiumi saajad.

2006.a. pälvisid nimetatud stipendiumi matemaatika-informaatikateduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe tudengid Ilja Livenson ja Lauri Rätsep.

Playtech Estonia stipendium asutati käesoleva aasta alguses ja maikuus kuulutati kohe välja ka kaks 20 000 krooni suurust stipendiumi. Konkursile laekus 6 taotlust. Stipendiumid makstakse statuudile vastavalt välja järgmisel õppeaastal igakuise toetusena.