Peeter Põllu stipendiumi pälvis Mann Loper — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

„Võttes arvesse Peeter Põllu ja tema ideede olulisust minu uurimisteema seisukohalt, oli mul suur heameel stipendiumi pälvida,“ sõnas laureaat auhinda vastu võttes. Mann Loperi uurimisteema on „Rahvuslik kasvatus Eesti Vabariigi eestikeelses üldharidussüsteemis 1920–1940“, millest peegeldub kooskõlas Peeter Põllu seisukohtadega ajalooõpetuse kasvatuslikku tähtsust.

Loper ütles oma uurimistööd kirjeldades, et lisaks peeterpõllulikele ideedele ja mõtetele on selles oluliseks märksõnaks ka rahvuslikkuse edendamise tähtsus Eesti haridussüsteemi ülesehitamise ja arendamise protsessis. Seni on Mann Loperi sulest ilmunud artikkel „Eesti Vabariigi rahvusliku kasvatuse kongressid 1927 ja 1935: eeskujud, retseptsioon ja mõju ühiskonnas“. Järgmine planeeritav artikkel peaks käsitlema rahvuslikku kasvatust ajalooõpetuses õppekavade arengu ja avaliku arutelu kaudu.

Tartu Ülikooli Sihtasutus annab Peeter Põllu stipendiumi välja igal aastal ühele silmapaistvale õpetajatudengile eduka õppe- ja teadustöö ning pedagoogikaalase arendustegevuse eest. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Peeter Põld (1878–1930) oli pedagoogikateadlane ja koolijuht, Eesti esimene haridusminister. Toetusfond asutati tema  mälestuse jäädvustamiseks ja pedagoogika populariseerimiseks 1931. aastal ja taasasutati 2008. aastal.