Peeter Põllu stipendiumi pälvis Kerli Kõiv — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Kõiv ütles oma uurimistööd kirjeldades, et stipendium võimaldab tuua enesejuhitud õppimise oskused rohkem esile, sealhulgas ka nende noorte puhul, keda on vaja toetada õpihuvi taasleidmisel ja õppima asumisel. „Stipendiumi toel soovin luua digitaalse hindamisvahendi oskuste mõõtmiseks ning oskusi arendava sekkumisprogrammi, mida noorte puhul rakendada. Minu doktoritöö on suunatud mitteõppivate ja - töötavate noorte enesejuhitud õppimise oskuste arendamiseks eesmärgiga toetada noorte tagasipöördumist haridusellu. Stipendium annab võimaluse uurimustööd täiustada praktiliste meetoditega, mida saavad oma töös kasutada noortega töötavad spetsialistid ja õpetajad,“ sõnas Kerli Kõiv.

Tartu Ülikooli Sihtasutus annab Peeter Põllu stipendiumi välja igal aastal ühele silmapaistvale õpetajatudengile eduka õppe- ja teadustöö ning pedagoogikaalase arendustegevuse eest. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Peeter Põld (1878–1930) oli pedagoogikateadlane ja koolijuht, Eesti esimene haridusminister. Toetusfond asutati tema  mälestuse jäädvustamiseks ja pedagoogika populariseerimiseks 1931. aastal ja taasasutati 2008. aastal. 

Fotograaf:
Karmel Kull