Peeter Põllu stipendium haridusteaduste doktorandile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Liina Malva uurimistöö teema on õpetajate üldpedagoogilised teadmised. Valdkond on seni vähe tähelepanu saanud, mistõttu Malval tekkiski huvi uurida, milliseid üldpedagoogilisi teadmisi õpetajad oma igapäevatöös kasutavad. Ta on intervjueerinud tegevõpetajaid. Doktoritöö kaitsmine peaks aset leidma järgmisel aastal.

Sügisest on Liina Malva Nõo põhikoolis ametis ka täiskohaga eripedagoogina.

„Kooli sisseelamine ja uue elukorraldusega harjumine pole olnud lihtne, päevad on intensiivsed ja õhtul koju jõudes tuleb laua taha istuda ja teadusse sukelduda,“ rääkis Malva. Kuid talle meeldib selline elu- ja töökorraldus ning ka uurimisteema puudutab kõiki õpetajaid.

Liina Malva soovib ka pärast doktoritöö kaitsmist jätkata kahel rindel, et ühendada praktiline töö teadusega – üks täiendab teist.

Õigupoolest tegutseb ta kolmandaski suunas – käsil on eripedagoogika magistrantuur. Esimese magistrikraadi sai Malva kasvatusteaduste alal.

Peeter Põllu stipendiumi suurus on 1920 eurot. Stipendium taasasutati 2008. aastal, jätkamaks traditsiooni, mis sündis aastal 1931, kui loodi toetusrahafond Peeter Põllu mälestuse jäädvustamiseks ja pedagoogika populariseerimiseks. Stipendiumi annab igal aastal TÜ sihtasutus silmapaistvale õpetajatudengile eduka õppe- ja teadustöö ning pedagoogika arendustegevuse eest.

Stipendium anti üle Peeter Põllu päeval, mida üheteistkümnendat korda korraldab Tartu ülikooli haridusteaduste instituut.

Peeter Põld (1878–1930) oli Eesti Vabariigi esimene haridusminister ning pikaaegne Tartu ülikooli pedagoogikaprofessor.