Otsime Tartu Ülikooli Sihtasutusele juhatajat — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Kui Sinu jaoks on oluline, et üliõpilased saaksid haridusteed jätkata, et tunnustataks tunnustamist väärivaid üliõpilasi, õppejõude ja teadureid ning et kasvaks akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale? Kui jah, siis tule ja aita organisatsiooni igapäevase tegevuse juhtimise ja arendamisega sellele kaasa! Sind toetab väga pühendunud Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogu ning ülikooli erinevad üksused. 

Igapäevaste ülesannete hulka kuulub sihtasutuse strateegia kujundamine koostöös sihtasutuse nõukoguga, sihtasutuse igapäevase tegevuse juhtimine, projektide ja kampaaniate korraldamine ja koordineerimine, suhete arendamine ja hoidmine annetajatega, stipendiumite jagamise korraldamine. 

Igapäevasel toimetamisel aitab kaasa hea suhtlemisoskus ning algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid iseseisvalt ja tulemuslikult rakendada. Meie jaoks on oluline, et omad varasemat kogemust organisatsiooni juhtimisest ja majandamisest, Sul on magistrikraad ning suudad vabalt suhelda nii eesti kui inglise keeles. Kasuks tuleb eelnev kogemus koostööst kõrgkoolide ja heategevusorganisatsioonidega. 

Me ootame Sind, kui Sinu jaoks on oluline teha vastutusrikast tööd, mis omakorda pakub eneseteostuse võimalust. Sul on vabadus ise mõelda, luua ja otsustada ning töökorralduses oleme samuti paindlikud. Sind ootab rikastav akadeemiline keskkond!

Tööle asumine märtsist 2021. 

Kui eelnev Sind kõnetas, siis palun saada hiljemalt
5. veebruaril 2021 aadressile tysiht@ut.ee oma elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga. Samalt aadressilt saab ka lisateavet. 

Kui soovid enne kandideerimist sihtasutuse tegemistega lähemalt tutvuda, siis infot leiab https://sihtasutus.ut.ee