Olevi Kulli stipendiumi konkurss on alanud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutus kuulutab välja

KONKURSI

Olevi Kulli mälestusstipendiumile

Stipendiumi suurus on 13 000 krooni.

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti kõrgkoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Stipendiumi taotlejal tuleb hiljemalt 1. aprilliks esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele (Ülikooli 18, 50090 Tartu) järgmised dokumendid:
  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel
  • kahe õppejõu soovitus (sh. instituudi juhataja soovitus)
  • ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk.)
  • tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta
  • kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures
  • kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused.
NB! Palume esitatavad materjalid dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt

Täpsem info TÜ Sihtasutuse kodulehel www.ut.ee/sihtasutus, meilitsi tysiht@ut.ee või telefonidel 737 5852 ja 521 6820.