Õigusteadlased täiendasid ühisel jõul Vikipeediat — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Konkursi peaauhinna 400 eurot võitsid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kolmanda kursuse üliõpilased Vladislav Linko, Jelizaveta Paškovskaja, Vladimir Logatšev, Alina Alexandrova ja Liina Ozdoba, kes täiendasid „Euroopa Liidu direktiivi“ artiklit peatükiga „Direktiivi kaudne õigusmõju“.

„Artikli kirjutamise jooksul leidsime, et paljud eestikeelsed artiklid on tihtipeale liiga mahukad ega anna lugejale teemast head ülevaadet. Oleme veendunud, et Vikipeedia võiks olla hea koht õigusteaduse populariseerimiseks, ja meie eesmärk oli kirjutada artiklid nii, et need oleksid arusaadavad igale Vikipeedia kasutajale. Arvame, et oleme selle eesmärgi saavutanud,“ ütles võiduka võistkonna esindaja Jelizaveta Paškovskaja ning avaldas lootust, et ka tulevikus panustavad juuratudengid eestikeelse Vikipeedia arendamisse.

Teised auhinnalised kohad pälvisid:

„Parimad artiklid paistsid silma hea teemavaliku, korrektse faktiesituse, arusaadava teksti ja sobiva pikkuse poolest,“ ütles žürii liige ja Eesti Advokatuuri aseesimees Imbi Jürgen. Tema sõnul andis artiklikonkurss eestikeelsetele õigusalastele Vikipeedia artiklitele tubli täienduse.

„Julgustan õppejõude ja üliõpilasi edaspidi märksa enam Vikipeedia artikleid koostama, sest seda saab väga hästi seostada õppe- ja teadustööga. Advokatuurile teeb suurt heameelt, et seekordse konkursi tulemusel saime juurde mitu artiklit, mis tutvustavad Eesti Advokatuuri ajalugu ja advokaaditegevusega seotud põhimõisteid,“ rääkis Jürgen.

Žüriisse kuulusid Eesti Advokatuuri esindajatena Imbi Jürgen ja Karin Lõhmus-Ein ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna esindajatena Age Värv, Karin Sein ja Kalev Saare.

Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti Advokatuur, Notarite Koda ja Tartu Ülikooli Sihtasutus korraldavad nüüd juba neljandat Vikipeedia artiklikonkurssi. Selle käigus oodatakse 4. oktoobrist 31. jaanuarini õigusteaduskonna üliõpilaste ja õppejõudude ning Eesti Advokatuuri ja Notarite Koja liikmete artikleid teemal „Eestikeelne õigusteaduskond 100“.

Konkursid on osa Tartu Ülikooli laiemast projektist Miljon+, mille eesmärk on katta kõik teemavaldkonnad põhjalike ja kvaliteetsete eestikeelsete vikiartiklitega ning kiirendada eesti Vikipeedia jõudmist miljoni artiklini.

Lisateave: Merike Ristikivi, TÜ õiguse ajaloo dotsent ja doktoriõppe programmijuht, 737 5396, merike.ristikivi@ut.ee