Loodi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia stipendiumi fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Arvutiteaduse instituudi initsiatiivil loodi sihtasutuse juurde fond, mille eesmärgiks on koguda annetusi ja toetusi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi silmapaistvatele üliõpilastele stipendiumide maksmiseks. Fondi algkapital moodustub eraettevõtete ja eraisikute (sh vilistlaste) annetustest.

"Kui olemasolevad arvutiteaduse üliõpilastele mõeldud stipendiumid on suunatud infotehnoloogia ja informaatika valdkonnale, siis arvestades järjest tihenevat seotust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahel on loodud stipendiumifondis haaratud mõlemad valdkonnad" kommenteeris arvutiteaduse instituudi juhataja Tiit Roosmaa fondi loomise tagamaid.

Sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul on igati tervitatav, et instituut püüab hoida sidet oma vilistlastega ja kaasab neid tänaste õppurite õppe- ja teadustööd toetama. Loodetavasti saab sellest kasu ka vilistlane, sest uue fondi toetamine annab ju ka võimaluse kaasa rääkida ja ideid pakkuda õppeprotsessi paremaks muutmisel.

Uut fondi tutvustatakse ka 3. juunil toimuval ülikooli ja IT-ettevõtjate kohtumisel Hansalodjal, samuti osalevad kohtumisel ka Tartu abilinnapea Karin Jaanson ning Tartu Teaduspargi esindajana Henri Hanson. Kohtumise eesmärk on senise koostöö vahekokkuvõtted ning edaspidiste plaanide paikapanemine.