Lennart Meri teadustöö auhinna saajad selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutuses selgusid selle aasta Lennart Meri nimelise teadustöö auhinna laureaatid, kelleks on teadustööde kategoorias Indrek Paavle ja magistritööde kategoorias Mart Lätte.

Indrek Paavle pälvis auhinna oma möödunud aastal kaitstud doktoritöö "Kohaliku halduse sovetiseerimine Eestis 1940 - 1950" eest. Magistritööde kategoorias võitis 2009. aastal TÜ filosoofiateaduskonnas magistrikraadi kaitsnud Mart Lätte tööga teemal "Eestlaste sõjalised kohustused keskajal".

TÜ Sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul arvestas komisjon laureaatide valikul tööde olulisust Eesti ja eesti rahva jaoks, sisulist sobivust auhinnale ja seotust stipendiumi nimiisiku huvidega.

Lennart Meri nimeline teadustöö auhind asutati TÜ Sihtasutuse juurde 2007. aastal eesmärgiga tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas ja aidata kaasa teadustööde kvaliteedi edendamisele.

Auhind - kaks stipendiumi vastavalt 50 000 ja 20 000 krooni - antakse laureaatidele üle 23. veebruaril Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud aktusel ülikooli aulas.