Lennart Meri teadustöö auhinna laureaadid selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu kinnitas selle aasta Lennart Meri nimelise teadustöö auhinna laureaatideks teadustööde kategoorias Liisi Laineste ja magistritööde kategoorias Erkki Hirsniku.

Liisi Laineste pälvis auhinna oma möödunud aastal kaitstud doktoritöö "Post-social jokes in Estonia: continuity and change" eest. Magistritööde kategoorias võitis 2008. aastal TÜ õigusteaduskonnas magistrikraadi kaitsnud Erkki Hirsnik tööga teemal "Karistusõiguslik vaenu õhutamine".

TÜ Sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul arvestas komisjon laureaatide valikul tööde akadeemilist taset, rahvusvahelist nähtavust ja olulisust Eesti jaoks. "Mõlemad tööd on omas valdkonnas teedrajavad, samas ka Eesti-kesksed, kuid pälvivad tähelepanu ka rahvusvaheliselt, mida auhinna loomisel samuti silmas peeti."

Lennart Meri nimeline teadustöö auhind asutati TÜ Sihtasutuse juurde 2007. aastal eesmärgiga tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas ja aidata kaasa teadustööde kvaliteedi edendamisele.

Auhind - kaks stipendiumi vastavalt 50 000 ja 20 000 krooni - antakse laureaatidele üle 20. veebruaril Eesti Vabariigi 91. aastapäevale pühendatud aktusel ülikooli aulas.