Lennart Meri teadustöö auhinna laureaadid selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu kinnitas esimesteks Lennart Meri teadustöö auhinna laureaatideks teadustööde kategoorias professor Valter Langi ja magistritööde kategoorias Kristina Veidenbaumi.


TÜ arheoloogiaprofessor Valter Lang pälvis auhinna oma möödunud aastal ilmunud monograafia "The Bronze and Early Iron Ages in Estonia" eest. Magistritööde kategoorias võitis 2007. aastal TÜ ajakirjanduse ja kommunitatsiooni osakonnas magistrikraadi kaitsnud Kristina Veidenbaum tööga teemal "Uudistemagasin kui sotsiaalne resurss teismelistele. Kvalitatiivne uurimus telesaate "Reporter" retseptsioonist".


Lennart Meri teadustöö auhind asutati TÜ Sihtasutuse juurde möödunud aastal eesmärgiga tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas ja aidata kaasa teadustööde kvaliteedi edendamisele.


Auhind - kaks stipendiumi vastavalt 50 000 ja 20 000 krooni - antakse laureaatidele üle 22. veebruaril Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud aktusel ülikooli aulas.