Lahkus meie kauaaegne toetaja Andreas Ants Traks (22.04.1923-06.07.2017) — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

6. juulil lahkus igaviku teele Tartu Ülikooli sihtasutuse kauaaegne toetaja Andreas Ants Traks.

Andreas Ants Traks sündis 22. aprillil 1923. aastal Salla külas, Virumaal.

Andreas õppis Kiltsi algkoolis ja seejärel Rakvere gümnaasiumis, kuni astus 1. septembril 1941 vabatahtlikult sõjaväkke. 1944. aastal sai Andreas Narva rindel idavaenlase vastu sõdides haavata. Teenis kahel korral aumärgi isikliku vapruse eest. 1945 lõpetas sõjaaegse ohvitseride kooli, mille lõpetas parimana kursusel ja vääristati leitnandi auastmega.

Saksamaa kapituleerumise järel viibis Andreas lühikest aega USA tsoonis sõjavangis ja teenis üle kolme aasta ohvitserina USA armee Military Labor Service’i  8745. ehituspioneeride kompaniis.

1949. aastal abiellus ta Tartu Ülikoolis meditsiiniõpinguid alustanud ning hiljem Eberhard’s Karls Ülikooli arstiteaduskonnas Tübingenis õpingud lõpetanud üliõpilase Elmerice'ga ning koos emigreeruti 1951. aastal Ameerika Ühendriikidesse, kus Elmerice jätkas oma arstikarjääri 1987. aastani ning Andreas Traks alustas tööd kohaliku ettevõtte ärijuhina. Aktiivse väliseesti rahvusliku elu tegelasena oli Traks 46 aastat Ohio Eesti Vabadusvõitlejate Ühingu esimeheks.

1996. aastal otsustas abielupaar alustada majanduslikku abi vajavate eesti soost üliõpilaste, arst-residentide, magistrantide ja doktorantide toetamist omanimelise stipendiumifondi loomisega Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium on võimaldanud pakkuda toetust ligi 100-le Tartu Ülikooli arsti-, õigus-, majandus- ja sotsiaal-haridusteaduskonna üliõpilasele ja arst-residendile.


Head toetajat mälestavad

Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli sihtasutus