Lahkus meie hea toetaja Erich Rannu — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Eile, 4. aprillil, lahkus igaviku teele Tartu Ülikooli auliige, sihtasutuse hea sõber ja toetaja Erich Rannu (02.01.1922 - 04.04.2013)

Erich Rannu perekonna stipendiumid on toetanud majandusteaduskonna üliõpilaste õpinguid juba kuus aastat ja seitsmes konkurss on just käimas.

Erich Rannu Perekonna Stipendium on asutatud Hr. Erich Rannu poolt 2006. aastal Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde. Stipendiumi sihiks on aidata ja tiivustada  majandusteaduste õpinguid Tartu Ülikoolis ja soodustada erialaste teadmiste rakendamist eetilise ettevõtluse arendamiseks Eestis.

Erich Rannu sündis 2. jaanuaril 1922. aastal Läänemaal. Lõpetas 1943.a. Lihula Gümnaasiumi. Lahkus 2. oktoobril 1944.a. Rootsi.

Stockholmis alustas vabrikutöölisena ja hiljem jätkas kontoriametnikuna. Õppis õhtuti ja sai 1949.a. mehhaanikainseneri diplomi, töötas insenerina 1951. aastani, mil siirdus Kanadasse, kus tuli jälle alustada vabrikutöölisena, hiljem insenerina Montrealis. Õppis õhtuti edasi McGilli Ülikoolis ja võeti Kanada inseneride koja liikmeks 1957.a. Erich Rannu töötas pikemat aega Petrofina Canada Ltd. Õlikompaniis, kus edutati peainseneriks ja manageriks uute õlitööstuste ja keemiavabrikute ehituse alal. 1967.a. lõpetas õhtuti õppides Sir George Williamsi Ülikooli majandusteaduskonna ning siirdus 1977.a. Torontosse, kus asutas1983.a. oma arvutustehnika firma.

Sügisel 1989 sõitis Erich Rannu Eestisse, kus asutas OÜ Astrodata  ja hiljem ka  AS Astro Invest, mille nõukogu esimees ta oli kõrge vanuseni.

Erich Rannu on pidevalt töötanud selle heaks, et eesti kogukond Kanadas säiluks, ta on olnud Eesti Seltsi esimees Montrealis, Eesti Majandusklubi esimees Torontos, Tartu College Bibliograafia Klubi asutajaliige ning arhiiviraamatukogu komputeriseerija. 1989.a. toetas nii majanduslikult kui administratiivselt  eesti firmajuhtide õpinguid Kanadas Yorki Ülikoolis.

Erich Rannu on Eesti Üliõpilaste Seltsi liige, on olnud selle esimees ja pidanud mitmeid ameteid juhatuses.