Kuulutatakse välja konkurss eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi(te)le — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Sihtasutus koostöös Eesti Terminoloogia Ühingu ja haridus-teadusministeeriumiga kuulutab välja esimese konkursi eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi(te)le.

Stipendiumifondi suuruseks on 90 000 krooni. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon pärast taotluste laekumist.

Stipendiumi(te)le saavad kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe-või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 10. septembriks 2007.a Tartu Ülikooli Sihtasutusele (Ülikooli 18, 50090 Tartu) järgmised dokumendid:
  • vabavormiline taotlus konkursil osalemise kohta, milles esitatakse taotleja isikuandmed, põhjendus stipendiumile kandideerimiseks, stipendiumi kasutamise eelarve, uurimistöö teema, lühikokkuvõte erialasest tegevusest;
  • teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt aadressil: tysiht@ut.ee;
  • üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega;
  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Stipendiumid antakse üle septembrikuu lõpus.

Info. : tysiht@ut.ee tel. 7375852, 5216820

Stipendiumi statuut sihtasutuse kodulehel rubriigis Toeta haridust, jaotuses Olemasolevad stipendiumid.