Kuni 1. veebruarini 2017 saab esitada taotlusi Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi konkursile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Ernst Jaaksoni mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti soost doktorante, teadureid ja õppejõude.

Stipendiumi suurus on 15 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on  1. veebruar 2017.
Stipendiumi saaja kuulutatakse välja veebruari lõpus 2017.

Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma valdkonna poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Sellel aastal on valdkondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:

Meditsiiniteaduste valdkond:
"Patoloogia"
“Treeninguteadus”

Sotsiaalteaduste valdkond:
"Toimetulekustrateegiad riskiühiskonnas"
"Haridustehnoloogia"
"Infotehnoloogia ja andmekaitseõigus”

Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
"Loodus- ja täppisteadused”

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond:
“Humanitaarteadused”

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2017.a. järgmised dokumendid:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab: andmeid taotleja kohta; ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest; ülevaadet ühiskondlikust tegevusest; teadustöö kokkuvõtet – ülevaadet kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile; täielikku kulutuste eelarvet välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikaid ja toetussummade suurusi; kahe õppejõu soovitust, sh. vastava teaduskonna/instituudi juhataja/direktori soovitus (elektroonilise taotluse osa – soovituskirju ei pea eraldi lisama, tuleb märkida vaid soovitajate e-posti aadressid ning pärast taotluse esitamist läheb sisestatud aadressidele automaatkiri lingiga, kuhu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);

  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.
Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5657 1221 (Katrin Pärn)