Juhiseid stipendiumi taotlemiseks — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Väljakuulutatud ja aktuaalsed stipendiumikonkursid leiab taotleja TÜ Sihtasutuse koduleheküljelt Taotle stipendiumi rubriigist. Valides vasakul olevast valikust Stipendiumitaotluse avaneb lehekülg, kus saate valida Teile sobiva stipendiumi ja sellel klõpsates avaneb stipendiumitaotlus.

Valinud välja sobiva stipendiumikonkursi, tuleb üliõpilasel täita kõik taotluse väljad. Õppejõu soovituse kohale tuleb kirjutada soovitava õppejõu nimi ning tema meiliaadress.

Soovitame õppejõuga eelnevalt kooskõlastada, kas ta on valmis stipendiumitaotlejale soovitust kirjutama ning seda Sihtasutusele edastama. Stipendiumitaotluse kinnitamisel laekub õppejõule teade, et üliõpilane X on teda nimetanud oma soovitajaks ning palub õppejõul soovitus kirjutada. Kui õppejõud on soovituse valmis kirjutanud ning selle Sihtasutuse aadressile edastanud, ongi soovitusprotseduur edukalt läbitud.

Sihtasutus omab reaalajas ülevaadet, mitu avaldust on konkreetsele konkursile laekunud. Kui stipendiumitaotluse kirjutajal on kahtlus, et tema taotlus on mingil põhjusel kaotsi läinud (brauserilehekülg suleti laadimisprotsessis, katkes võrguühendus vms.), saab seda telefoni või e-maili teel üle küsida.

Lisaküsimuste korral stipendiumikonkursside ja -taotluste osas anname informatsiooni ning oleme vajadusel abiks taotluste täitmisel.

Korduma kippuvad küsimused:
  • Kas mitut stipendiumi saab taotleda? Saab, aga määrata võib ainult ühe stipendiumi.
  • Kuidas saata mõne stipendiumi puhul vajalikke lisadokumente? Võib saata e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee või paberkandjal SA postiaadressil või siseposti kaudu.
  • Kas taotlus võib olla ka paberkandjal? Eelistame elektroonset taotlust, kuna seda on taotluste suure hulga juures lihtsam menetleda.
  • Kui täpne peab taotluses olema eelarve? Eelarve on prognoos ja peab kajastama üliõpilase plaani stipendiumi kasutamise osas üldisemalt. Täpse ülevaate annab aasta pärast stipendiumi saamist koostatav aruanne.
  • Mis on kaasfinantseerimine? Kaasfinantseerimise lahter tuleb täita siis, kui eelarves on märgitud suurem summa, kui seda on stipendium. Meil peab sel juhul olema kindlus, et stipendiumile lisandub täiendav rahastamine soovitava eesmärgi saavutamiseks (näiteks õppimaasumisel välismaale vmt.).
  • Millist kuupäeva järgida, kui statuudis on väljakuulutatust erinev tähtpäev? Kindlasti järgida väljakuulutatud tähtpäeva, milleks on 1. november.