Tagasi
16. veebruaril saab hakata esitama taotlusi KPMG stipendiumile.

Stipendiumi suuruseks on 20 000 krooni.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2009. aastal.

Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:
  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 60 AP ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 40 AP ja silmapaistvad õpitulemused)
  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
  • valmisolek kohtuda AS KPMG Baltics esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele :
  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu;
  • õpingutulemuste väljatrükk koos keskmise hinde äranäitamisega.
Elektroonne taotlus aadressil www.ut.ee/sihtasutus , rubriigis "Taotle stipendiumi"

Paberkandjal materjalid Tartu Ülikooli Sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu või sisepostiga.

Lisainfo: 7 375 852 või 52 16 820, e-post: tysiht@ut.ee