Järgmisest nädalast alates saab esitada taotlusi KPMG stipendiumile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
16. veebruaril saab hakata esitama taotlusi KPMG stipendiumile.

Stipendiumi suuruseks on 20 000 krooni.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2009. aastal.

Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:
  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 60 AP ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 40 AP ja silmapaistvad õpitulemused)
  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
  • valmisolek kohtuda AS KPMG Baltics esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele :
  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu;
  • õpingutulemuste väljatrükk koos keskmise hinde äranäitamisega.
Elektroonne taotlus aadressil www.ut.ee/sihtasutus , rubriigis "Taotle stipendiumi"

Paberkandjal materjalid Tartu Ülikooli Sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu või sisepostiga.

Lisainfo: 7 375 852 või 52 16 820, e-post: tysiht@ut.ee