Esimese prof. Olevi Kulli stipendiumi pälvis Ingmar Tulva — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutus jagas esmakordselt välja professor Olevi Kulli Mälestusfondi stipendiumi, mille sai Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi 4. aasta doktorant Ingmar Tulva, kelle peamine uurimisteema on puude gaasivahetus - täpsemalt fotosüntees ja õhulõhede juhtivus puistu valgusgradiendis.

Ingmar Tulva oli üks professor Kulli juhendatavatest ning jätkab temaga koostöös alustatud uuringuid oma peagi valmivas doktoritöös Relations between tree photosynthetic production and spacial distribution of growth (Puu fotosünteetilise produktsiooni ja kasvu ruumilise jaotuse vahelised seosed). Tulva uuringute põhirõhk on olnud puude gaasivahetuse reaktsioonidel muutuvale süsihappegaasi sisaldusele atmosfääris. Üks tema uurimisvaldkondi on ka puude modulaarne struktuur ja keskkonnatingimuste mõju sellele, sealhulgas valgusnõudlike ja varjutaluvate puude harunemisstrateegiate erinevus ning atmosfääriosooni ja CO2 mõju arukase harunemisele, samuti puistu kasvu pikemaajaline modelleerimine võra lokaalse harunemise põhjal.

Olevi Kulli nimeline mälestusfond loodi TÜ Sihtasutuse juurde Tartu Ülikooli professori Olevi Kulli (1955-2007) mälestuse jäädvustamiseks tema sõprade ja kolleegide initsiatiivil 2007. aasta juunis. Fondi eesmärk on toetada reisistipendiumitega Eesti ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrantide, doktorantide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ja töötamist erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures.

Stipendiumi eesmärk on soodustada Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aidata luua teaduskontakte maailmas ja motiveerida üliõpilasi enda tulevikku teadusega siduma. Stipendium tahab kaasa aidata Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis.