Esimene Anu Raua stipendiumi laureaat on rahvusliku ehituse üliõpilane Anu Arm — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Anu Raua stipendium on mõeldud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilasele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega. Esimeseks laureaadiks nimetati neljanda kursuse ehituse tudeng Anu Arm.

Rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsin sõnul on Anu motiveeritud üliõpilane, kelle õppetulemused on väga head ning kes oskab vaadata traditsioonilist ehitusvaldkonda avara ja värske pilguga. Praegu tegeleb ta palkehituse protsessi eelarvestamist kergendava arvutiprogrammiga, mis loob eeldused sujuvamaks ettevõtlustegevuseks. Eriala kõrval on Anu ka ühiskondlikult aktiivne: muuhulgas viib ta enda initsiatiivil läbi õpingukaaslastele suunatud omalaadset õpiabikursust. Murese talu peretütrena on Anu Arm hästi kursis tänase maaelu murede ja rõõmudega.

2014. aasta sügisel möödub 20 aastat TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava, tollase nimetusega talukujunduse ja rahvusliku käsitöö, avamisest. Üheks õppekava asutamise eestvedajaks oli tekstiilikunstnik Anu Raud, kelle ideedel uus õppekava paljuski tugines. Tänaseks on osakond kasvanud nelja õppekavaga üksuseks, kus omandab teadmisi 130 üliõpilast. Osakonna missiooniks on kultuuriprotsessis ametlikult osaledes esindada paikkondlikku ja rahvuslikku traditsiooni ning identiteeti tugevdavaid ja taasloovaid väärtusi, lõimides traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegsesse tarbekeskkonda.

Stipendium loodi sooviga tunnustada üliõpilast, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega. Igal aastal antakse välja üks stipendium, mille ühe osa moodustab rahaline toetus 1000 eurot ning teise osa naturaalmajanduslik toetus, mis sümboliseerib seotust maakultuuriga.

Stipendiumi väljaandmist on võimalik toetada tehes oma annetus Tartu Ülikooli sihtasutuse arveldusarvele EE471010102026293006 SEB pangas või EE532200221010373441 Swedbankis.