Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumi saab 2010.a. René Mõttus — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutuses selgus selle aasta Ernst Jaaksoni stipendiumi laureaat - möödunud aastal edukalt doktorikraadi kaitsnud noor psühholoog René Mõttus, kes uurib inimestevaheliste isiksuse- ja intelligentsuseerinevusi. Stipendiumi toel siirdub René järeldoktorantuuri Edinburgi Ülikooli, kus tal avaneb võimalus sealses töögrupis kaasata oma uurimisteemade ringi ka kognitiivne vananemine.

TÜ Sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul sai stipendiaadi valikul määravaks tema uuringute olulisus meie vananevas ühiskonnas, väga täpselt püstitatud eesmärk ja selleni jõudmise tee.

Sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan professor Jaanus Harro on oma soovituskirjas René Mõttusele rõhutanud kahte aspekti: liitumine professor Ian Deary maailmas juhtival positsioonil oleva uurimisgrupiga annab Renéle ligipääsu unikaalsele ja väga mahukale andmestikule, mille alusel on võimalik testida kognitiivse vananemisega seotud hüpoteese, samuti on oluline, et pärast järeldoktorantuuri jätkab René Tartu Ülikoolis ja rakendab omandatud teadmisi siinses teadustöös.

Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi TÜ Sihtasutuse juurde üheksa aastat tagasi, kui Tartu Ülikooli jõudis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni 8,6 miljoni krooni suurune pärand. See on senini suurim eraisiku poolt hariduse toetamiseks tehtud annetus Eestis, samuti on suurim ka stipendium, mida mälestusfondist välja makstakse. Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõpet või teadusuuringuid jätkavaid Eesti doktorante, teadureid ja noori õppejõude.

Stipendium antakse üle 23. veebruaril Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud aktusel ülikooli aulas.