Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumi laureaat 2009.a. on Liina Nagirnaja — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu kinnitas selle aasta Ernst Jaaksoni stipendiumi laureaadiks geenitehnoloogia viimase aasta doktorandi Liina Nagirnaja, kes uurib raseduse katkemise geneetilisi tagamaid, integreerides seejuures meditsiini ja geneetika valdkondi.

TÜ Sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul sai stipendiaadi valikul määravaks tema uuringute olulisus, väga täpselt püstitatud eesmärk ja selleni jõudmise tee. "Liina poolt läbiviidavad funktsionaalsed katsed on metoodiliselt komplitseeritud ja neid on võimalik teostada vaid väljaspool Eestit, mis oli stipendiaadi valikul samuti üheks määravaks teguriks" ütles Kotsar.

Oma doktoritööd kirjutab Liina Nagirnaja TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Liina Nagirnaja sõidab stipendiumi toel Inglismaale, et läbi viia oma doktorantuuri viimase alamprojekti eksperimentaalne osa Imperial College´s Londonis professor Ilpo Huhtaniemi uurimisrühmas.

Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekaani professor Peeter Burki sõnul esindab Liina Nagirnaja oma põlvkonna seda võimekamat osa, kellelt võib tulevikus oodata olulist panust loodusteaduste ja sealhulgas biomeditsiini arengusse. Lisaks oma uurimistööle on Liina olnud aktiivselt tegev ka Tartu Ülikooli Teaduskoolis andekate noorte ettevalmistamisel rahvusvahelisteks olümpiaadideks.

Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi TÜ Sihtasutuse juurde kaheksa aastat tagasi, kui Tartu Ülikooli jõudis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni 8,6 miljoni krooni suurune pärand. See on senini suurim eraisiku poolt hariduse toetamiseks tehtud annetus Eestis, samuti on suurim ka stipendium, mida mälestusfondist välja makstakse. Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõpet või teadusuuringuid jätkavaid Eesti doktorante, teadureid ja noori õppejõude.

Stipendium antakse üle 20. veebruaril Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud aktusel ülikooli aulas.