Eestikeelse terminoloogia stipendiumi saajad 2010.a. — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Konkursi kokkuvõte: Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium - jagamiseks 135 000 EEK

Stipendium on mõeldud kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilastele, õppejõududele ja teadustöötajatele, kes tegelevad eestikeelse terminoloogia arendamisega oma mis tahes eriala uurimistöö raames.

Stipendiaat


Õppeasutus, -tase, amet


Mis valdkonna terminoloogiat arendab/käsitleb


Stipendiumi summa


Mare Leino


Tallinna Ülikool


sotsiaalpedagoogika dotsent


Sotsiaalpedagoogika mõiste


15 000


Priit Kersen


Tallinna Ülikool


4.a. doktorant (ökoloogia)


Mereökoloogiaalane terminoloogia


14 000


Eva Piirimäe


Tartu Ülikool riigiteaduste instituut


vanemteadur


Poliitikafilosoofia terminoloogia


12 000


Mare Toom


Jaan Liira


Tartu Ülikool


Ökoloogia ja maateaduse instituut


vanemlaborant


vanemteadur


Botaanika alane (tarnad) oskussõnavara


20 000


Marina Aunapuu


Tartu Ülikool


arstiteaduskond


histoloogia dotsent


Histoloogia terminoloogia


10 000


Stomatoloogide töögrupp


Tartu Ülikool


Stomatoloogia instituut


Endodontia terminoloogia


20 000


Anneli Sepp


Tartu Ülikooli raamatukogu


Rekatalogiseerimise osakonna juhataja


MILLENNIUMI tarkvara eestindamine


14 000


Kersti Lilleväli


Tartu Ülikool


LOTE


arengubioloogia teadur


Arengubioloogia oskussõnastik


10 000


Liis Livin


Tartu Ülikool


2.a. magistrant (arheoloogia)


Arheoloogia alane terminoloogia


10 000


Indrek Viil


Tartu Ülikool


2.a. magistrant


(keemia)


Bioorgaanilise keemia põhiterminid


10 000