Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi saajad selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutuse usalduskogu kinnitas selle aasta eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi komisjoni otsuse 2008.a. stipendiaatide kohta.

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiume jagati välja juba teist korda. Stipendiumiteks välja kuulutatud 90 000 krooni jagunes kuue taotleja vahel vastavalt esitatud tööde mahule ja kaalukusele.

Stipendiumi pälvisid:
  • Tartu Ülikooli doktorandid Lauri Laanisto ja Kaarel Veskis ning magistrant Heilo Altin;
  • Tartu Ülikooli arhiivinduse dotsent Kurmo Konsa;
  • Tallinna Ülikooli doktorandid Anastassia Zabrodskaja ja Anni Oja
Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumile said kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilase ja õppejõud ning teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.