Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi saajad selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Vastavalt Tartu Ülikooli Sihtasutusega sõlmitud lepingule toetab Haridus- ja Teadusministeerium 2007. aastal stipendiumiga neid Eesti üliõpilasi, õppejõude ja teadustöötajaid, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks moodustas Haridus- ja Teadusministeeriumi terminoloogiatöö korraldamise komisjon neljaliikmelise stipendiumikomisjoni, millesse kuulusid kolme suurema ülikooli ja Eesti Terminoloogia Ühingu esindajad. Komisjon otsustas toetada Terje Hallikut 30 000 krooniga, Kati Lepajõed 20 000 krooniga ning Mariko Fasterit, Annika Hussarit, Pärtel Lippust ja Liina Paalest igaüht 10 000 krooniga.

Terje Halliku teemaks on sõjaajaloo terminite sõnastik (ilmub raamatu "Sõjad ja konfliktid" osana), Kati Lepajõe korrastab jalgrattaspordi termineid (kavas on jalgrattakohtuniku sõnaraamat), Liina Paales viipekeelse rahvaluule sõnavara, ülejäänud taotlejate teemaks on keeleteaduse (nimeteaduse, foneetika)