Corpore kommuniktsioonistipendiumi pälvisid Annika Maksimov ja Piia Õunpuu — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Corpore kommunikatsioonistipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste õpinguid. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja huvi kommunikatsioonivaldkonna vastu, silmaringi, aktiivset osalemist õppetöös ning ühiskondlikku ja erialast aktiivsust. Lisaks tuli taotlejatel esitada essee teemal „Valimised 2017: meedia ja avalik ruum kui poliitiline lahinguväli“.

Konkursile laekus sel korral 15 taotlust, mida hindas stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Corpore esindajad, TÜ ühiskonnateaduste instituudi esindaja Tiiu Taur ja EASi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juht Piret Pert.

Corpore AS (www.corpore.ee) alustas iga-aastaste stipendiumite väljaandmist Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastele 2015. aastal. Corpore annab välja kaks stipendiumit kogusummas 2000 eurot (à 1000 eurot), mis määratakse üheks õppeaastaks. Lisaks pakub ettevõte stipendiaatidele võimalust sooritada Corpores ühe kuu pikkune praktika aasta jooksul alates stipendiumi määramisest.

Fotol vasakult Corpore esindaja Kristiina Pauskar, stipendiaadid Annika Maksimov ja Piia Õunpuu ning rektor Volli Kalm.
Autor: Andres Tennus