Avanesid TÜ Sihtasutuse 2005/2006 õppeaasta stipendiumikonkursid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
30.septembril kuulutas TÜ Sihtasutuse juhatus ajalehes "Universitas Tartuensis" välja 2005/2006 õppeaasta stipendiumikonkursid. Välja kuulutati 21 erinevat konkurssi ja kokku kuulub jagamisele 710 000 krooni.

Kõik konkursid avanesid täna, 1.oktoobril. Konkursside lõpptähtaeg on 31.oktoober. Erandiks on Ernst Jaaksoni stipendiumi konkurss, mis lõpeb 01. veebruaril 2006.a.

Taotlusi käimasolevatele konkurssidele saab sisestada sihtasutuse koduleheküljel rubriigis "Taotle stipendiumi", samas on ka täpsem informatsioon erinevate stipendiumite kohta.